top of page

Angol forradalom

1. Előzmény

- Önálló kormányzás

- I. Károly (1625-1649)

- Skóciai háború

- A kincstár kimerült parlament összehívása

 

2. Forradalom

- 1640 A parlament követelései (király bezáratta) Rövid parlament

- 1642 Két tábor (királyt támogatják a nemesek (gavallérok) ⇔ városi polgárság (puritánok)

- Kitör a polgárháború

- Eleinte a király nyerésre áll, majd Oliver Cromwell vezetésével megalapul a vasbordájúak serege

- A királyt legyőzik (1644 Marston Moor-i csata), Skóciába menekül, de kiadják börtön

 

3. Köztársaság

- A király kivégzése (1649. január 30.) KÖZTÁRSASÁG

- Oliver Cromwell diktatúrája (csonka parlament)

- Területi hódítások (Skócia és Írország elfoglalása), szigorú szabályok (ünnepek betiltása, kocsmák bezáratása)

- 1653-tól Lord Protector (egyeduralkodó)

- 1658-ban meghalt

 

4. Stuart Restauráció

- II. Károly (1660-1685)

- Amnesztiát hirdet, de Cromwell csontjait kiásatja

- Ismét a parlament gyengítése, erős katolicizmus (elveszíti a támogatást, utódja II. Jakab gyenge uralkodó)

- 1688 Dicsőséges forradalom, Orániai Vilmos uralma 1702-ig

- 1689 Jogok Nyilatkozata (ALKOTMÁNYOS KIRÁLYSÁG kialakítása)

- A király uralkodik, de nem kormányoz!

- 1707 Skócia és Anglia együtt létrehozza Nagy Britanniát

Az ősember

1. Előemberek (8-2 millió év)

- 500 cm³-es agy

- majomszerűek

- legismertebb faj az Australopithecus

 

2. Ősember (2 millió év után folyamatos fejlődés)

- Homo habilis (ügyes ember)

- Homo erectus (felegyenesedett ember) 1,5 millió év

- 700 cm³-es agy

- eszközhasználat, tűz, íj, nyíl

- pattintott kőkorszak

- Homo sapiens 30000 évvel ezelőtt, mai emberre hasonlít

- 1500 cm³-es agy

- földművelés, fonás, csiszolt kőkorszak

- réz bronz vas

- nő az élelem, nő a népesség Folyammenti kultúrák Ókor

 

3. Művészet, kultúra

- ősembernél barlangfestés és zene

- vallás: animizmus, sámán közösségi szerepe, totemizmus

- termékenységi szertartások (Willendorfi Vénusz)

- mágia

Siracusa ostroma

A 2. pun háború idején, Kr.e. 214-212 között ostromolták a rómaiak Siracusa városát. A védelmet Arkhimédész, a híres matematikus és filozófus szervezte meg. A legenda szerint egy hatalmas tükörrel a nap fényét használva felgyújtotta ez ellenséges hajókat. A hatékony védelem ellenére árulás következtében a város elesett, és Arkhimédészt meggyilkolták. A titokzatos szerkezet azóta sem került elő.

 

Amerikai függetlenségi háború

 

1. Előzmény
 - 1492 Amerika felfedezése 
 - Gyarmatosítás kezdete
feszültség
 - vámok kérdése nem rendezett
 - A teavámot megtartották az angolok


2 A szabadságharc
 - 1773. dec. 16. Bostoni teadélután
 - Függetlenségi nyilatkozat 1776. júl. 4.
 - Francia segítség
 - Győzelmek (1777. Saratoga, 1781. Yorktown)
 - 1783. Versailles békekötés


3. Alkotmány
 - Szabadságjogok francia mintára
 - hatalmi ágak megosztása (végrehajtó, bírói, törvényhozói)
 - Első elnök: George Washington


4. Szimbólum
 - Szabadságszobor
 - 100. évfordulóra kapták a franciáktól
 - Liberty Island-re sokba kerül eljutni, a szobor a Staten Island-re közlekedő ingyenes kompról nagyszerűen látszik

William Wallace

Született 1270 körül
III. Sándor váratlan halála (1286) ⇨ Új király kell Skóciának
I. Edward megszerzi a trónt ⇨ koronázási kő elszállítása
Skócia ellenállási mozgalma ⇨ Wallace megjelenése
Stirling hídi csata ⇨ Skócia védelmezője cím
Árulás ⇨ Kivégzés (1305. augusztus 22.)

A függetlenségi harcok végén Robert the Bruce Skócia királya
Legenda: 
- Walter Scott nyomán
- Hollywood: 1995 A rettenthetetlen (Mel Gibson)

Visegrádi királytalálkozó

1335 Visegrádi királytalálkozó, Károly Róbert alatt

 - Részt vesz a cseh és a lengyel király

 - Új kereskedelmi út

 - Ha a lengyel király utód nélkül hal meg, magyaré a trón  Nagy Lajos 1370 (perszonálunió)

Mátyás alatt a vár reneszánsz újjáépítése (reneszánsz jelentése újjászületés)

Herkules-kút messze földön híres

Herkules mondakör a Hüdra legyőzéséről.

Iszlám

Törzsi szerveződés 622. Hidzsra Mohamed futása (Mekkából Medinába)

Szent könyvük a Korán, az új vallás öt alappillére

 - Egy isten van: Allah és Mohamed az Ő prófétája

 - Napi ötszöri ima Mekka felé

 - Alamizsna a szegényeknek

 - Ramadán (böjt)

 - Egyszer elzarándokolni a Kába-kőhöz

Az iszlám terjeszkedése a Dzsihád miatt Észak-Afrika elfoglalása, majd Hispánia (mai Spanyolország), a VIII. században innen kiszorulnak. Új irány Kelet Európa, Balkán, 1453. Bizánc elesik, és cél Nyugat Európa. (1526. Mohácsi csata Magyarország három részre szakadása Magyarország Európa védőbástyája 

Nagy földrajzi felfedezések

1. Előzmény 

- 1453: Bizánc elesik
- Európa népessége nő
 - új földek kellenek
 - megdrágultak a kereskedelmi utak

2. Technika

- új hajótípus: karavella
- iránytű

3. Portugálok

- Bartolomeu Dias - Jóreménység foka
Vasco da Gama - Afrika megkerülése

 

4. Spanyolok

- Kolumbusz - 1492: Amerika felfedezése
- Magellán - 1519-1522: a Föld körülhajózása

5. Politika

 

1494: Tordesillasi szerződés, a Föld felosztása Spanyolország és Portugália között

Dolgozatjavítás

Dolgozatjavítás, avagy mit lehet kezdeni egy üres lappal...:)

Korona és kard

1. Előzmény

- 1046 Vata féle pogánylázadás

- András visszatér és legyőzi Aba Sámuelt  András király (1046-1060)

- Német támadás 1052. Zotmund vitéz megfúrja a hajókat  magyar győzelem

2. Várkonyi találkozó

- András haldoklik

- Béla öccsének választania kell (Korona vs Kard)

- Kardot választja övé lesz a hercegség (Salamont elüldözi)

- I. Béla király (1060-1063)

 - Dömösön rászakad a trónszék Salamon király (1063-1074) 

Egyiptom Szobek beavatás

Az ősi egyiptomi papok beavatási rítusa a krokodilisten templomában (korabeli források alapján)

Szent István

1. Előzmény

- Géza halála után trónviszály

- fia István a primogenitura (kereszténység) a család legidősebb tagja Koppány a senioratus (pogányság) nevében harcol

- István nyer Koppány felnégyelése

2. Államalapítás

- István (997-1000) fejedelem

- a legenda szerint koronát kér király (1001-1038)

- Vármegyerendszer kialakítása

- Egyházmegyék (10) és 2 püspökség

- Minden 10. falunak templomot kell építenie

- Egyházi tized bevezetése

- Szigorú törvények 

3. Trónutódlás

- fiát Gellért püspök tanítja

- Intelmek című munkája az uralkodásról

- 1031 vadászbalesetben Imre életét veszti

- távoli rokon lesz az utód Orseolo Péter (1038-1041) és (1044-1046)

4. Szentté avatások

- Szent László alatt 1087 István, Imre, Gellért szentté avatása

- Csoda a Szent Jobb megtalálása

Szent László

1. Előzmény

- László király (1077-1095)

- nagy az elégedetlenség a nép között

2. Törvények

- Aki egy tyúk értékénél többet lop, felakasztják

- istenítéletek

3. Külpolitika

- Kunokkal vívott háborúk

- párbaj a kun vitézzel és győzelem

4. Legendák

- Tordai hasadék

- Szent László pénz

- Kun vitéz legyőzése

- 1083 Szentté avatások (István, Gellért, Imre)

5. Emléke

- Győri Bazilika Szent László herma

Görög-perzsa háború

1. Előzmény

- Perzsa terjeszkedés Kis Ázsiában

- Görögök segítenek egy ottani városnak megindul a hadjárat ellenük

2. Dareiosz perzsa király

- Kr.e. 492 hadiflotta megindul Athén ellen, viharban elpusztul

- Kr.e. 490 hadiflotta átkel 

- Marathoni csata  görög győzelem (maratoni futás)

3. Fegyverkezés

Két elképzelés

- Themisztoklész tengeri flottát kell fejleszteni (kereskedők érdeke)

- Milthiádész szárazföldi sereget kell fejleszteni (arisztokrácia érdeke)

végül elkészül a flotta

4. Xerxész perzsa király

- Kr.e. 480 két fronton indul a támadás

- Átkel a Dardanellákon (tenger megkorbácsolása)

- Szárazföld Thermopülai szoros 300 spártai hősi halála (Leonidász vezetésével)

"THIS IS SPARTA!"

- tengeren a szalamiszi csatában nyer Athén

5. Peloponnészoszi háború

Két szövetség

- Déloszi: Athén vezetésével

- Peloponnészoszi: Spárta vezetésével

Kr.e. 404-ben Athén veszít, a várost feldúlják és a flottát elsüllyesztik

Athén fénykorának a vége

Angol forradalom
Az ősember
Siracusa ostroma
Amerikai függetlenségi háború
William Wallace
Visegrádi királytalálkozó
Iszlám
Földrajzi felfedezések
Dolgozatjavítás
Korona és kard
Egyiptom Szobek
Szent István
Szent László
Görög-perzsa háború

Videó Vázlatok

bottom of page