top of page
  • Szerző képeketperctori

LEGO vár

A tatárjárás témakörénél szemléltetni szerettem volna második honalapítónk, IV. Béla munkáját. Ezért kiadtam házifeladatnak, hogy a következő órára mindenki hozzon be LEGO-t, és bármilyen meglepő, ezúttal senki nem felejtette el a házit. Nem kis kihívást jelentett, hogy a lego készletek ne keveredjenek össze, különösen, mivel csoportokban dolgoztak a diákok.


Az órán részletesen átvettük, mi történt a muhi csatánál, ehhez ezt a videót néztük meg, ami szerintem a legjobb összefoglaló a témában:


Miután a tatár vész elmúlt és a király visszatért, megszemléltük a pusztulást:


A tatárjárás utáni pusztulás

Ezt követte az újjáépítés, itt a diákoknak az volt a feladata, hogy legóból olyan várat építsenek, ami ellen tud állni egy esetleges tatár támadásnak. A tesztet egy általam készített nyílzápor szimulálta. Az eredmények pedig visszaigazolták az elméletet, hogy könnyűlovas harcmodorral nem lehet hatékonyan várakat ostromolni.


Az elkészült várak

Kréta vázlat


IV. Béla (1235-1270) uralkodása elején visszaszerzi a földeket a főuraktól, ezzel maga ellen hangolva a nemeseket. Elküldi Julianus barátot, hogy derítse fel az ősmagyarokat az Urál mentén. Ez a misszió sikeres ugyan, de a szerzetes rémisztő hírekkel tér haza, hogy hamarosan támadnak a tatárok. A király próbál felkészülni, a hágókat lezáratja, valamint nemzetközi segítséget kér, és a templomosok jönnek is segíteni. 1241-ben megérkeznek a tatárok Batu Kán vezetésével, a király összecsap velük a Sajó partjánál, Muhinál (1241. április 11.). A csata érdekessége, hogy a magyarok eddigre elfelejtik a honfoglalás kori könnyűlovas harcmodort, és helyette a lovagi körbezárt tábort alkalmazzák, ami a tatárok nyílzáporában végzetes hibának bizonyul. A magyarok vesztenek és a király Trau szigetére menekül. A tatárok feldúlják a Dunántúlt, majd, mivel meghal Ögödej, a nagy kán, egy év múlva távoznak. A visszatérő király ekkor kezdi meg az újjáépítést, és a földadományok mellé elrendeli, hogy kővárakat építsenek, valamint letelepíti a kunokat a Duna-Tisza köze területére. Ezért tiszteljük IV. Bélában a második honalapítót.


댓글


bottom of page